Tôn Tượng Quan Âm Thạch Anh Trắng TAR_QA 7818_02

MÔ TẢ

Tôn tượng Quan Thế Âm là biểu tượng của bình an, hóa chế hung khí, mang lại điềm lành cho gia chủ.

0 0

CHI TIẾT