Loại:Tràng hạt bồ đề phật nhãn,

Tràng hạt bồ đề phật nhãn BD11317 C12-08

MÔ TẢ

Được làm từ những hạt Bồ đề Phật Nhãn tự nhiên của Nepal, trên mỗi hạt có 1 ngấn tự nhiên giống như hình mắt của Đức Phật. Đặc biệt khi hành giả càng lần nhiều hạt sẽ chuyển màu nâu đậm và bóng, ở chính giữa ngấn mắt là 1 mống nhân bật lên tạo thành hình giống như con ngươi của mắt. Giống Bồ đề mắt Phật chỉ được tìm thấy ở Nepal và bắc Ấn Độ, mỗi năm cây ra hoa kết trái 1 vụ do đó người dân địa phương cũng thu hoạch có thời vụ.... Thù thắng hơn cả là Bồ Đề Phật Nhãn cùng giống với gốc cây Bồ Đề mà khi xưa Đức Phật Thích Ca đã nhập thiền trong 49 ngày để thành tựu Phật Quả. Chính bởi vậy lần chuỗi Bồ Đề Phật Nhãn mang ý nghĩa tâm linh vô cùng to lớn, nhắc nhở chúng ta luôn tinh tấn, noi gương Đức Phật Thích Ca khi xưa chịu bao khổ nạn, khó khăn để chứng ngôi Chánh Giác, độ thoát cho chúng sinh khỏi vòng luân hồi khổ đau. Nói đến công đức của người lần chuỗi Bồ Đề Niệm Phật, Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức có ghi chép rằng: "Bồ tát Văn Thù Sư Lợi vì muốn đem lợi ích cho mọi hữu tình dùng tâm đại bi bảo đại chúng rằng: Nếu ai dùng sắt làm tràng hạt mà trì tụng một lần thì phước bằng 5 lần không niệm Nếu ai dùng đồng đỏ làm tràng hạt mà trì tụng một lần thì phước bằng 10 lần không niệm Nếu ai dùng thất bảo(vàng, bạc, san hô, hổ phách, mã não…) làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước sẽ bằng 100 lần không niệm. Nếu ai dùng hạt Mộc hoạn tử làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước sẽ bằng 1.000 lần không niệm. Nếu ai dùng hạt sen làm tràng hạt mà trì tụng một lần phước sẽ bằng 10.000 lần không niệm. Nếu ai dùng hạt Bồ đề làm tràng hạt mà cầm, đeo hoặc trì tụng thì phước đức đó không sao tính được. Tràng hạt phải đủ 108 hạt là tốt nhất. Nếu như khó tìm đủ thì có thể dùng các con số khác như 54 hạt, 42 hạt, 27 hạt, 21 hạt, 18 hạt v.v….mà xâu lại." Thật đầy đủ nhân duyên cho những ai sở hữu chuỗi tràng hạt Bồ Đề Phật Nhãn, để hàng ngày có thể chuyên tâm Niệm Phật, trì chú với những lợi ích lớn không thể nghĩ bàn như vậy.

300.000 0

CHI TIẾT

sản phẩm có 108 hạt 7 ly dùng để niệm phật , đeo tay, đeo cổ đều đươc pháp khí ưa dùng của hành già Một tông