Loại:Chuỗi đeo tay,

Chuỗi vòng tay vàng găm- 30315-4

MÔ TẢ

vòng đeo tay

620.000 620.000

CHI TIẾT

14 ly