Loại:VÒNG TAY,

Chuỗi thạch anh tóc vàng 30315-2

MÔ TẢ

vòng đeo tay

3.200.000 3.200.000

CHI TIẾT

14 ly