Loại:Phật bản Mệnh,

phật bản mệnh tuổi Thìn, Tỵ 080618-03

MÔ TẢ

Phật bản mệnh là vị phật bảo hộ dành riêng cho mỗi con giáp, mỗi con giáp sẽ được bảo vệ bởi mỗi vị phật riêng. Người tuổi THÌN, TỴ được bảo trợ bởi Phật Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát, biểu hiện cho sự lễ nghi, đức độ và tự nguyện. Ngài sẽ giúp cho bạn tuổi Thìn, Tỵ thực hiện những ước nguyện lơn lao nhất của mình, thoát khỏi cạm bẩy của kẻ tiểu nhân, gia tang uy quyền lãnh đạo, vượt lên những trở ngại cuộc sống, hạnh phúc mỹ mãn.

550.000 0

CHI TIẾT