Tôn Tượng Quan Âm Đá Hắc Diệu Thạch DH_QA 7818_02

MÔ TẢ

Tinh thể Obsidian có tác dụng giải trừ năng lượng tiêu cực, có tác dụng chống mỏi mệt, áp lực, đau đầu, loại bỏ bệnh tật, khí bẩn, tăng cường quá trình hồi phục thể trạng, cải thiện thể chất suy nhược, nâng cao hoạt lực và sức chịu đựng, một loại đá quý có giá trị trong việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe.

0 0

CHI TIẾT