Loại:tỳ hưu,

tỳ hưu thach anh hồng 23315-06

MÔ TẢ

chiêu tài,trừ tà đặt bàn làm việc

2.600.000 2.600.000

CHI TIẾT

cao 6cm dài 10 cm