Loại:VẬT CHIÊU TÀI,

Hang tụ tài

MÔ TẢ

chiêu tài, hóa sát, đặt nơi bàn làm việc, hoặc góc tài lộc trong nhà

1.290.000 0

CHI TIẾT

cao 8cm x ngang 12cm