Loại:phật, Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát,

Tôn Tượng Văn Thù Bồ Tát 02

MÔ TẢ

Văn Phù Bồ Tát là vị phật bản mệnh cho người tuổi Mão. Tượng trưng cho trí tuệ lớn. Ngài sẽ giúp trí tuệ của bạn sẽ không ngừng được khai phá, sự giác ngộ được nâng cao. Đặc biệt, với sự giúp sức của Ngài, trẻ sinh năm Mão sẽ luôn đạt thành tích tốt trong học tập; những người công chức sẽ nhận rất nhiều lộc; Thương gia tuổi Mão sẽ luôn gặp may mắn, có nhiều tiền của, phúc lộc.

420.000 480.000

CHI TIẾT