Loại:Phật Bà, Phật Quan Âm, Phật Bà Nam Hải,

Tôn tượng Quan Âm -30

MÔ TẢ

380.000 380.000

CHI TIẾT