Loại:Phật Bà, Phật Quan Âm, Phật Bà Nam Hải,

Tôn Tượng Quan Âm- 15

MÔ TẢ

380.000 380.000

CHI TIẾT