GÀ TRỐNG TRONG PHONG THỦY

GÀ (dậu) hành kim chế ngự được mộc chủ cho lí trí, nghiêm nghị được cho là có thể chế ngự và kích hoạt số đào hoa

Nếu người nào kém duyên, lớn tuổi mà vẫn chưa có người yêu thì có thể đặt Tượng gà trống tại cung đào hoa của bản mệnh để kích hoạt tình duyên.

Gà trống cũng còn Tác dụng

Hóa giải thói trăng hoa của vợ hoặc chồng.

Hóa giải hình sát Ngô Công Sát. Tức là bên ngoài nhà có các cấu trúc giống hình sâu, rết với các chân chìa ra 2 bên.

Cách dùng

Đặt ở cửa nhà khi trước cửa nhà có con đường hay dòng nước chảy ngoằn nghèo như hình con rết, hay trước bếp có ống nước ngoằn nghèo như hình con rết. Chỉ cần đặt 1 tượng con gà và mỏ chía về hình con rết.

Đặt gà trên kệ, tủ nhìn ra cửa có thể hóa giải thói trăng hoa từ ngoài đưa đến. Nếu dùng trong tủ quần áo, phải dùng 1 đôi, đặt 2 bên góc tủ.

Nếu người nào kém duyên, lớn tuổi mà vẫn chưa có người yêu thì có thể đặt Tượng gà trống tại cung đào hoa của bản mệnh để kích hoạt tình duyên.

Nếu chồng hay vợ mà hay “lăng nhăng” hay có nhiều người theo thì tìm cung đào hoa để đặt tượng gà trống sẽ có tác dụng hóa giải số đào hoa của chồng hay  vợ.

CHÚ Ý: 

Kiêng kỵ Người tuổi mèo không dùng tượng gà trống, vì Mão – Dậu trực xung nhau.

Tùy theo tuổi hay cung mệnh mà ta có thể trưng tượng bằng : đồng , đá hoặc bằng gỗ, thủy tinh v..vv